Shabbat Shalom✨ Shavua Tov✨

Shabbat Shalom✨
Shavua Tov✨
シャバット・シャローム✨
シャヴア・トヴ
🔻画像クリックで拡大します。